پکیج های تصفیه فاضلاب قابل حمل کانتینری KLARO Containerblue

 صفحه اصلی محصولات پکیج های تصفیه فاضلاب قابل حمل کانتینری KLARO Containerblue

پکیج های تصفیه فاضلاب قابل حمل کانتینری KLARO Containerblue

پکیج های تصفیه فاضلاب قابل حمل کانتینری KLARO Containerblue

طراحی شده برای استفاده آسان

سیستم های قابل حمل تصفیه فاضلاب کانتینری طراحی و ساخت آلمان بوده و در تمام مراحل حداکثر آسایش کاربران مورد توجه کامل قرار گرفته است.

این سیستم ها در بسیاری از کشور ها در صنایعی نظیر معدن، نفت گاز و همچنین کمپ ها مورد استفاده قرار گرفته است.

  •  کانتینر های ۲۰ فوتی براتی حمل آسان
  • طراحی شده برای ظرفیت تا ۱۰ متر مکعب تصفیه در روز
  • مناسب برای تمام مدل های فاضلاب
  • قابلیت نصب آپشن عفونت زدایی و UV
  • فرآیند SBR
  • سطح پایین تجربه و سواد مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری