چارت سازمانی

 صفحه اصلی چارت سازمانی

چارت سازمانی

82

لیسانس مکانیک
m.kiaee[@]graf.ir

مهندس مسعود کیایی مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره
82

مدرک تحصیلی: لیسانس کامپیوتر
n.pourkasraee [@] tahkimdimass.ir

ندا پورکسرائی عضو هیئت مدیره
82

کارشناس مکانیک
a.honardoost [@] tahkimdimass.ir

امیرحسین هنردوست مدیریت فنی و اجرایی
82

کارشناس ارشد مدیریت پروژه
m.karimi [@] tahkimdimass.ir

محمد کریمی مدیریت بازاریابی و فروش
82

کارشناس برق قدرت
m.kangarlou@tahkimdimass.ir

مهدی کنگرلو کارشناس فروش
82

کارشناس ارشد شهرسازی
r.kermanshahani@tahkimdimass.ir

روژین کرمانشاهانی کارشناس فروش - گرافیست
82

کارشناس حسابداری
N.MOAZAMI [@] tahkimdimass.ir

نگار معظمی گودرزی مدیر داخلی
82

کارشناس ارشد حسابرسی
m.yasarehdar [@] tahkimdimass.ir

ماندانا یساره دار کارشناس حسابداری
82

کارشناس ارشد حسابداری
s.gholami [@] tahkimdimass.ir

سیما غلامی مدیریت حسابداری
82


r.mir [@] tahkimdimass.ir

رضا میرآخوری نصب و راه اندازی
82

تکنسین
d.rabie [@] tahkimdimass.ir

داود ربیعی نصب و راه اندازی
82

کارشناس مکانیک
A.ALIPOUR[@]TAHKIMDIMASS.IR

علی پاشا علی پور خدمات پس از فروش