پروژه سپید کوه (طرح و اجرای تاسیسات مکانیکال و الکتریکال)
پروژه سپید کوه (طرح و اجرای تاسیسات مکانیکال و الکتریکال)
پارکینگ طبقاتی دامن افشار (طرح و اجرای تاسیسات مکانیکال و الکتریکال)
پارکینگ طبقاتی دامن افشار (طرح و اجرای تاسیسات مکانیکال و الکتریکال)
پروژه ارگ میگون (طرح و نظارت تاسیسات مکانیکال و الکتریکال)
پروژه ارگ میگون (طرح و نظارت تاسیسات مکانیکال و الکتریکال)
پروژه بانک پاسارگاد گلسار رشت
پروژه بانک پاسارگاد گلسار رشت
پروژه بانک گردشگری خیام
پروژه بانک گردشگری خیام
پروژه ساختمان اداری کامرانیه (در حال احداث)
پروژه ساختمان اداری کامرانیه (در حال احداث)
 
Pause
کمينه
آخرین پروژه های شرکت تحکیم دیماس
کمينه
آخرین اخبار و رویدادها